Zelená střecha

Střešní zahrady sebou často přinášejí nevídané možnosti výhledu, soukromí a užitnosti. Z tohoto důvodu jsme připravilI v našem projektu zelenou zahradu na střeše domu propojenou s pobytovou terasou.

Co je vlastně zelená střecha a co nám přináší?

Vegetační střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy. Mají pozitivní psychologické účinky, snižují napětí a stres a zkvalitňují prostor pro relaxaci. Atraktivita takových objektů je zřejmá právě u takových projektů, kde je zelená střecha součástí terasy domu a kde je tímto vytvořen společný prostor pro relaxaci.
Zelená střecha je především živý organismus, který může obohatit Váš rodinný dům nebo jakýkoliv jiný objekt. Jedná se o plnohodnotnou alternativu k jakékoliv jiné střešní krytině! Jsou vhodné pro nejrůznější typy objektů včetně vysokých budov a jiných staveb vystavených silnému větru. Tyto střechy se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností mnoha desítek let. Termín „zelená střecha“ představuje speciální systém střešní krytiny s vrstvou substrátu a vegetační pokrývkou. Substrát je vždy přesně navržen s ohledem na výběr vegetačního porostu dle typu řešení zelené střechy. Nabídka rostlinných druhů pro ozelenění střech je velice pestrá a je tedy třeba vybírat druhové složení vegetace odpovědně s ohledem na budoucí využití a podmínky stanoviště. Každá zelená střecha potřebuje jistou míru péče. Nicméně není pravdou, že by každá zelená střecha vyžadovala častou a náročnou údržbu.

Výhody zelené střechy

Zelená střecha je v mnohém odlišná oproti klasické střeše a přináší mnohé výhody. Celkové systémové řešení, mocnost substrátu a vegetační pokrývka výrazně zlepšuje tepelně a hlukově izolační vlastnosti stavby, eliminuje teplotní výkyvy a redukuje kolísání vlhkosti vzduchu. Zelená střecha také vytvářejí příznivé mikroklima svého okolí, zadržuje dešťovou vodu, čímž zpomaluje její odtok, zachytává polétavý prach, redukuje škodliviny obsažené ve vzduchu, chrání hydroizolaci střechy, výrazně se podílí na originální estetice objektu a v neposlední řadě z mnoha ohledů podporuje ekologii a zdravé životní prostředí. Pokud je realizace zelené střechy provedena pečlivě dle vhodného návrhu, má skutečně velice dlouhou životnost v řádu mnoha desítek až stovek let. Je tedy mnoho kladných důvodů, proč zvolit právě zelenou střechu.